Contributie (per jaar)

- Lidmaatschap: € 70,-
- Huisgenootlidmaatschap: € 35,-

Rabobankrekeningnummer Yerseke 135253489
Contributie 2011 ten name van Kringgroep-Zuidbeveland